{دستگاه واکس کفش هتل|دستگاه واکس کفش |دستگاه واکسر کفش|دستگاه واکس زن کفش|دستگاه واکس کفش اداری

یکی از بچه های روزنامه اعتماد ملی آمد ستاد. گفت که آقایی به نام حنیفی، فردا در رودهن برای کرباسپچی جلسه گذاشته است و می خواهد به نام میرحسین جلسه را به هم بزند.

بعد از مناظره هم رفتم توی شهر. ولی عصر فوق العاده شلوغ است. احمدی نژاد با یک وانت در میان طرفدارانش از صدا و سیما آمد بیرون.

از بچه ها در مورد امیر تنها پرسیدم. خودش کمتر اما خانمش خیلی آسیب دیده است.

در ستاد با مهرک و ریحانه در مورد برنامه های طرح ها صحبت کردیم. ریحانه در مورد طرح های شیخانی گفت و اینکه طرح های جالبی هستند و می توانیم آنها را هم منتشر کنیم.

من سریع به سمت اتاق بالا حرکت کردم. بچه های موج سوم قرار بود در طبقه چهارم پخش زنده و برنامه های تصویری داشته باشند. یک سری از هنرمندان هم آمده بودند مثل اینکه چند نفر از پایین می آیند و روی بچه ها گاز اشک آور می زنند.

به حسین گوهری زنگ زدم در مورد سی-دی ها. دستگاه واکس زن کفش گفت که فرستاده اند به ستاد برای بررسی نهایی.

صبح زود با فلاح، مدیر سیستم ها دستگاه واکس زن کفش و روش ها و منتقمی مدیر مالی دستگاه واکس کفش هتل جلسه داشتیم در مورد گزارش ریز محاسبات حقوق بر مبنای ضرایب جدید.

حامد خوانساری هم یک سری سی-دی از اقلام تبلیغاتی می خواست که به او دادم.

صبح رفتم ستاد قیطریه. با مجید زمانی به همراه بچه های مناطق جلسه داشتیم برای طرح تلفن خانه به خانه. بچه های مناطق اکثرن آمده بود، هرچند روسای چند منطقه بدقولی کردند و نفراتشان را نفرستادند.

صبح جلسه دفتر تبلیغات داشتم. در مورد برنامه دوم خرداد صحبت کردیم و اینکه هنوز مجوز مکان برگزاری را به ستاد نداده اند. پیشنهاد شد در جلسه امشب اصلاح طلبان من در مورد اجرای برنامه در میدان آزادی و به صورت اعتراضی پیشنهاد بدهم تا اگر تیم احمدی نژاد مصر بر ندادن مجوز باشد برنامه را آنجا برگزار کنیم. در مورد جلسه مشترک اطلاع رسانی، صیانت از آرا ونظرسنجی با مناطق هم صحبت شد که انجام شود. برای برنامه شب شهادت حضورت زهرا هم صحبت کردیم. خاتمی روز شهادت همیشه به موزه قرآن می رود. با مسجدجامعی صحبت دستگاه واکس کفش هتل کنیم و برنامه را ما انجام دهیم.

سایر محصولات شرکت: ... بازرگانی سینا

صبح از ستاد تماس گرفتند برای برنامه سفیران انتخاباتی موج نو. حجت هم از من خواسته بود که بروم.

کفش و کفاشی » لوازم و قطعات کفش و کفاشی » دستگاه واکس کفش

امیدی تماس گرفت. قرار شد سی-دی اصلاح شده ترانه ها را برایم بفرستد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “{دستگاه واکس کفش هتل|دستگاه واکس کفش |دستگاه واکسر کفش|دستگاه واکس زن کفش|دستگاه واکس کفش اداری”

Leave a Reply

Gravatar